Välkommen!

Maud NY skicka

Hej och välkommen till IRIS - ett nätverk för kvinnor i Uppsala!

8 mars 2014 togs första steget till ett 3-årigt projekt i Uppsala där kvinna möter kvinna oavsett nationalitet, generation, klass, kultur och kropp. Vi är kvinnor som samexisterar i Uppsala idag och samtidigt morgondagens historiska kvinnor.

Projektet är politiskt och religiöst obundet och det ska räcka med att vara kvinna och bo i Uppsala för att vara med. Man behöver inte ha varit med från början, utan kan delta när det passar.

8 mars 2017 är målet att fylla hela Vaksala torg med oss kvinnor som representerar olika nationaliteter, yrkesgrupper, livssituationer, åldrar och intressegrupper som bor här idag.

Maud Karlsson - initiativtagare - arbetar med sceniska projekt i stort och smått. Till 8 mars 2017 vill hon  arbeta med röster från hela världen och enkla rörelser vi eventuellt kan göra tillsammans. En stark, ytterst påtaglig och fredlig manifestation/föreställning mer så än en demonstration.

Innan 8 mars 2017 låter vi nätverket få växa och förankras via träffar i stort och smått. Fikastunder, middagar, dans, picknick, föreläsningar, berättarkvällar, promenader eller annat. Samtidigt delar vi minnesskildringar från våra liv på denna hemsida. Gemensamt skriver vi en del av morgondagens historia.

Välkommen att ta del av några av Uppsalas kvinnors historia och historier under fliken Ögonblicksskildringar!

Teckning av Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg - www.ann-cathrinesigrid.com

 

 

© Maud Karlsson 2015